Joukkueen rahastonhoitaja

Joukkueen rahastonhoitaja

  • Seuraa joukkueen rahavaroja
  • Huolehtii joukkueen laskujen maksuista ja rahansiirroista joukkueen ja seuran tilien välillä
  • Seuraa joukkueen kuukausi- ja muita maksuja ja tarvittaessa tekee maksumuistutukset
  • Osallistuu varainkeruukampanjoiden suunnitteluun