Seuran arvot

Tasa-arvoinen ja Turvallinen

 • Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti, ketään ei suosita tai syrjitä
 • Saa olla oma itsensä ja kaikki on arvokkaita juuri sellaisenaan
 • Ketään ei kiusata

Kannustus

 • Kannustetaan kaikkia yli joukkue- ja seurarajojen
 • Valmennus perustuu kannustavaan ja osallistavaan valmennustapaan
 • Iloitaan toisten onnistumisista

 Ilo

 • Harjoitellaan hymyssä suin
 • Osallistutaan ilolla yhteiseen tekemiseen
 • Iloitaan onnistumisista ja uuden oppimisesta

Yhdessä 

 • Koko seurayhteisö puhaltaa yhteen
 • Asioista päätetään yhdessä, ei yksin ja osallistetaan koko seurayhteisöä
 • Ollaan sitoutuneita seuran arvoihin ja toiminta-ajatukseen