Vanhemmat

Vanhemmilla on paitsi tärkeä rooli kodin tukijoukoissa, niin myös erittäin oleellinen rooli lapsen luisteleluharrastuksen mahdollistajana monia käytännön asioita hoitaen.

Vanhemman/huoltajan rooli:

  • Varmistaa luistelijan pääsyn treeneihin, kisoihin ja tapahtumiin oikea-aikaisesti
  • Huolehtii tarvittavista harrastusvälineistä ja niiden hankinnoista ohjeiden mukaisesti
  • Rahoittaa luistelijan harrastuksen ja huolehtii maksujen ajantasaisuudesta
  • Osallistuu varainkeruukampanjoihin ja joukkueen / seuran talkoisiin
  • Ehdottaa joukkueelle yhteistyömahdollisuuksia ja sponsoreita, jos mahdollista
  • Huolehtii ohjeiden mukaisesta kisa-asusta ja kampauksesta
  • Osallistuu mahdollisuuksien mukaan joukkueen huoltajan roolissa kisoihin ja muihin seuran tapahtumiin

Yllä oleva lista ei varmasti ole kaikenkattava, mutta antaa mielikuvaa oleellisesta osasta lapsen harrastuksen mukanaan tuomista pienistä velvollisuuksista. Näiden velvollisuuksien tasapainoksi toki tulee lukematon määrä hienoja hetkiä niin yhdessä lapsen kuin koko suuren "KeMu" -perheen osana.

Kilpailuihin osallistuminen vaatii huoltajilta vielä hieman lisää muistettavaa ja tähän liittyvä infopaketti on kerätty kohtaan "Kilpailut".