Valmentajat

Valmentajan rooliin kuuluu harrastuksen urheilullinen osuus aina suunnittelusta itse toteutukseen unohtamatta aiheeseen liittyviä tiedotuksia ja keskusteluita. 

Valmentajan vastuut:

  • Suunnittelee ja vetää joukkueen harjoitukset
  • Vastaa kisaohjelman ja kilpailun ulkoasun suunnittelusta sekä musiikin valinnasta
  • Varmistaa kisaohjelman vaatimustenmukaisuuden ja tekee kauden aikana tarvittavat muutokset
  • Pitää joukkueen keskustelutilaisuuden kauden alussa ja lopussa, sekä tarpeen tullen pitkin kautta
  • Hoitaa yleisten asioiden ohjeistuksen yhdessä joukkueenjohtajien kanssa
  • Ohjeistaa oikeanlaiset toimintatavat ja menettelyt luistelijoille ja heidän huoltajilleen
  • Pitää yllä hyvää henkeä ja vastaa kannustavastavasta ilmapiiristä joukkueen ja huoltajien keskuudessa
  • Päättää yhdessä joukkueen johdon kanssa kilpailuihin osallistumisista
  • Toimittaa kilpailuihin tarvittavat ohjelmalliset ja musiikkitiedostot
  • Vastaa kilpailuissa verryttelyn ja kilpailuun henkisen valmistautumisen sekä kisasuorituksen toteutuksesta

Valmentajat ovat mielellään tavoitettavissa ja auttamassa erilaisissa aiheissa pitkin kautta, joten heille voi vapaasti jutella erilaisiin luisteluun liittyvien aiheiden tiimoilta. 

KeMun valmentaja esittelyihin pääset tästä.