Hallitus

Hallituksen pääasialllinen rooli on seuran kehittäminen ja jatkuvan toiminnan puitteiden mahdollistaminen niin hyvissä olosuhteissa kuin vain mahdollista. Vastuita ja tehtäviä näiden ympärillä on monenlaisia, mutta tässä tärkeimpiä listattuna:

  • Päättää kustannuksista ja joukkueiden harrastuspaikoista sekä -ajoista
  • Valitsee ja palkkaa valmentajat ja ohjaajat joukkueille
  • Vastaa seuran taloudellisesta tilanteesta ja seuran varainkeruusta sekä yhteistyökumppaneista
  • Vastaa seuran kilpailuorganisaation valinnasta ja kilpailujen ajankohdasta
  • Hoitaa yhdistyslain mukaiset vastuut asianmukaisesti
  • Kehittää seuraa yhdessä valmentajien, joukkueen johdon, luistelijoiden ja huoltajien kanssa
  • Varmistaa turvallisen ja mukavan harrastuksen ilmapiirin seuran muille tahoille

Hallitus valitaan aina vuosittain edellisen kauden päätyttyä. Nyt hallituksessa KeMua edustavat löytyvät tästä.