Hallitus

Hallituksen pääasialllinen rooli on seuran kehittäminen ja jatkuvan toiminnan puitteiden mahdollistaminen niin hyvissä olosuhteissa kuin vain mahdollista. Vastuita ja tehtäviä näiden ympärillä on monenlaisia, mutta tässä tärkeimpiä listattuna:

 • päättää kustannuksista ja joukkueiden harrastuspaikoista sekä -ajoista
 • valitsee ja palkkaa valmentajat ja ohjaajat joukkueille
 • vastaa seuran taloudellisesta tilanteesta ja seuran varainkeruusta sekä yhteistyökumppaneista
 • vastaa seuran kilpailuorganisaation valinnasta ja kilpailujen ajankohdasta
 • hoitaa yhdistyslain mukaiset vastuut asianmukaisesti
 • kehittää seuraa yhdessä valmentajien, joukkueen johdon, luistelijoiden ja huoltajien kanssa
 • Varmistaa turvallisen ja mukavan harrastuksen ilmapiirin seuran muille tahoille

Hallitus valitaan aina vuosittain edellisen kauden päätyttyä. Nyt hallituksessa KeMua edustavat löytyvät tästä.Joukkueen rahastonhoitaja

 • seuraa joukkueen rahavaroja
 • huolehtii joukkueen laskujen maksuista ja rahansiirroista joukkueen ja seuran tilien välillä
 • seuraa joukkueen kuukausi- ja muita maksuja ja tarvittaessa tekee maksumuistutukset
 • osallistuu varainkeruukampanjoiden suunnitteluun